Centrum Český Krumlov a.s.

  • Centrum Český Krumlov a.s.
  • Centrum Český Krumlov a.s.
  • Centrum Český Krumlov a.s.
  • Centrum Český Krumlov a.s.
  • Centrum Český Krumlov a.s.
  • Centrum Český Krumlov a.s.
  • Centrum Český Krumlov a.s.
  • Centrum Český Krumlov a.s.
  • Centrum Český Krumlov a.s.

Popis projektu

Společnost Centrum Český Krumlov a.s. je vlastníkem rozsáhlého historického areálu bývalého pivovaru, jehož nejstarší část (Palác Anny z Rogendorfu, matky Viléma a Petra Voka z Rožmberka) pochází z 1.pol. 16. století. Areál sestávající z celkem 11 budov je zařazen na seznam památkově chráněných objektů jako součást Městské památkové rezervace Český Krumlov, zapsané od roku 1992 na seznamu světového dědictví UNESCO.

Součástí areálu je i pivovarská (bývalá rožmberská) zahrada, která si udržela svůj unikátní charakter a v letních měsících je hojně využívána pro pořádání kulturních akcí.

Zobrazit víceméně

Lokalita

Rozsáhlý areál o rozloze více než 32 tis. m2 je situován v historickém centru města v Latránu Českého Krumlova. Na jihovýchodní straně je ohraničen řekou Vltavou, na severozápadě areálem minoritského kláštera a na západě historickou městskou zástavbou podhradí.

Centrum Český Krumlov a.s.
FORTUNO Group