O skupině

FORTUNO Group - Novinky ohledně nemovitostí

Investiční skupina FORTUNO Group byla založena za účelem investování do vybraných nemovitostních aktiv, jejich správy a případného prodeje v budoucnosti. Jde o volné sdružení obchodních společností, vlastnících nemovitý majetek - projekty generující stabilizované výnosy, případně majetek v různé fázi developmentu od pozemků přes rozestavené stavby po již stojící a fungující nemovitosti a několik společností bez majetku, připravených případný obchod uskutečnit.

Ing. Karel Vavroušek
výkonný ředitel

Historie společnosti

Investiční skupina FORTUNO Group byla založena v září 2008. 

Po akvizici prvních nemovitostních aktiv již fungujících nemovitostí (objekt Agora Flora, projekty Alaris a Ombey) došlo v následujících letech k realizaci "vlastních" projektů, a to výstavbě objektů Aerohouse (Šaldova 12) v pražském Karlíně či LennArt v Brně.

Souběžně s tím došlo ke zpracování organizační struktury a personálnímu posílení, jež umožňuje kromě developmentu i zajišťování vlastní technické i ekonomické správy objektů.

Kromě správy dokončených objektů jsou v přípravě projekty další, ať již výstavba apartmánového objektu ve Špindlerově Mlýně (A-Sweep) či bytového objektu v Ruzyni (Alaris), tak i revitalizace rozsáhlého areálu v Českém Krumlově.

Mimo linii nemovitostních aktiv skupina zajišťuje provoz apartmánového objektu v rakouském Tröpolachu či výrobu piva pod značkou Krumlov v areálu v Českém Krumlově.

  • FORTUNO GROUP
  • FORTUNO GROUP
  • FORTUNO GROUP
  • FORTUNO GROUP
  • FORTUNO GROUP
  • FORTUNO GROUP
  • FORTUNO GROUP
  • FORTUNO GROUP
  • FORTUNO GROUP
  • FORTUNO GROUP