OMBEY, a.s.

Objekt se skládá z památkově chráněné stodoly, která byla součástí Kubrova statku, a skladových prostor. Prostory jsou vhodné jako prodejní a skladové, kancelářské a skladové prostory příp. i pro lehký dílenský provoz. Objekt se nachází v lokalitě Ruzyně, v blízkosti pražského letiště, Karlovarské silnice R6 a Pražského okruhu. V těsném sousedství se nacházejí obchodní domy Hornbach a OBI. Objekt je výborně dostupný jak osobními a nákladními vozy, tak i MHD.

Lokalita

Nejvýznamnější památkou lidové architektury na území Ruzyně je Kubrův statek. Jde o barokní, klasicistně upravený objekt s dřevěnou pavlačí a zděnou branou. Uvnitř se nachází restaurace, související se sousední novostavbou hotelu. Původní majitelé statku, místní rod Kubrů, vlastnil pozemky nejen v Ruzyni, ale i ve Stodůlkách a jeho příslušníci byli v 18. století ruzyňskými rychtáři a také tajnými evangelíky. Jan Kubr byl dokonce za svou nevíru mrskán před kostelem v Řepích. V  roce 1752 najatý tesař objevil za trámem zakázanou knihu, kvůli níž byli pak majitelé statku několikrát vyšetřováni. K víře svých předků se Kubrové mohli přihlásit teprve po vydání tolerančního patentu v roce 1781. Nad zadní branou s brankou se dochovaly sluneční hodiny.

Ves Ruzyně je poprvé zmíněna v zakládací listině břevnovského kláštera z roku 993, která je však pozdějším falzem. Nejstarší zpráva o ruzyňské tvrzi je z počátku 15. století. V období husitství zabrali ves pražané, později se stala až do konce 18. století součástí purkrabských statků, pak přešla na zemské stavy.
V Ruzyni na Starém náměstí se dochovalo několik rolnických usedlostí, z nichž nejznámější je čp. 15 Kubrův statek. Jde o nejzachovalejší soubor lidové architektury v Praze. Stavba pochází z prvního desetiletí 19. století, brána je z poloviny 19. století. Stavba má bohatou štukovou výzdobu. Stodola usedlosti pochází z doby těsně před rokem 1870.

 

 Nabídky území v nejbližším okolí:

Dobrá dopravní dostupnost: MHD, napojením na Karlovarskou silnici R6 a Pražský okruh.

Plná občanská vybavenost v okolí: pošta, obchody, supermarkety, služby 

Ubytovací služby: hotely

Nájemní prostory

 

Skladové prostory                  2256 m2

Kancelářské prostory                 82 m2

Obchodní plocha                      428 m2

Parkovací stání                        10

Dokumenty a odkazy

 
vstup do objektu
 
 
 
 
 
 
vstup do objektu