Centrum Český Krumlov a.s.

Společnost Centrum Český Krumlov a.s. je vlastníkem rozsáhlého historického areálu bývalého pivovaru Eggenberg, který byl vybudován v 16.století. Sestává z celkem 11 budov a pozemků o celkové výměře 37.562m2.Areál je situován v historickém centru města v Latránu Českého Krumlova. Na jihovýchodní straně je ohraničen řekou Vltavou, na severozápadě areálem minoritského kláštera a na západě historickou městskou zástavbou podhradí

Lokalita

Budovy areálu jsou zařazeny do seznamu památkově chráněných objektů jako součást Městské památkové rezervace Český Krumlov, zapsané od roku 1992 na seznamu světového dědictví UNESCO.

Výroba piva byla v původním areálu pivovaru ukončena v roce 2013. Část objektů je v dobrém stavebně technickém stavu (např. objekt nového pivovaru a restaurace s formankou, administrativní budova) a je v současnosti provozována či pronajímána. Objekty historických technologických celků jsou ve zhoršeném stavu s nutností rekonstrukce.

Součástí areálu je i pivovarská zahrada, bývalá renesanční rožmberská zahrada, která si udržela svůj charakter a v letních měsících naplňuje její návštěvníky bohatým kulturním programem. Jedná se o jediné plochy v rámci Českého Krumlova, kde je možné pořádat kulturní akce většího rozsahu.