Angren, a.s.

 

V lokalitńõ Brno-Slatina na pozemc√≠ch o rozloze 13.065 m2 vyroste v budoucnosti logistick√Ĺ park s velice dobrou dopravn√≠ obsluŇĺnost√≠. Logistick√Ĺ park se nach√°z√≠ v tńõsn√© bl√≠zkosti exitu 201 na d√°lnici D1 / E50, kter√° spojuje Prahu, Brno, Olomouc  a Ostravu. V tńõsn√© bl√≠zkosti je i napojen√≠ na d√°lnici D2 / E65 – smńõr Bratislava a rychlostn√≠ komunikaci smńõr V√≠deŇą R52 / E461.


Dokumenty a odkazy

 
A1
F2
Angren perspektiva 1
Angren perspektiva 45
 
 
 
 
A1
 
F2
 
Angren perspektiva 1
 
Angren perspektiva 45