A-SWEEP, a.s.

SpoleÄŤnost A-Sweep, a.s. pĹ™ipravuje vĂ˝stavbu vĂ­ceúčelovĂ©ho komplexu, zahrnujĂ­cĂ­ho apartmány hotelovĂ©ho typu, restauraÄŤnĂ­ zařízenĂ­, obchody, sluĹľby a parkovánĂ­. Objekt je situován na pozemcĂ­ch nacházejĂ­cĂ­ch se přímo pod spodnĂ­ stanicĂ­ lanovky Labská. Návrh zámÄ›ru je plnÄ› v souladu s ĂşzemnĂ­m plánem a v souÄŤasnĂ© dobÄ› probĂ­há kompletizace podkladĹŻ pro zahájenĂ­ ĂşzemnĂ­ho řízenĂ­.

Lokalita

Objekt je situován na pozemcĂ­ch nacházejĂ­cĂ­ch se přímo pod spodnĂ­ stanicĂ­ lanovky Labská. StavebnĂ­ prostor je vymezen komunikacemi pod objektem lanovky (na svĂ© hornĂ­ části) a komunikacĂ­ u garáží (na svĂ© spodnĂ­ části), v blĂ­zkosti vodnĂ­ nádrĹľe Labská. Příjezd k objektu je zajištÄ›n přímo z hlavnĂ­ komunikace VrchlabĂ­ – Ĺ pindlerĹŻv MlĂ˝n.

Nájemní prostory

KapacitnĂ­ Ăşdaje projektu:

Garážová stánĂ­                                                     101

Garážová stánĂ­ apartmánĹŻ                                 34

ParkovištÄ› vnÄ›jší                                                  20

Restaurace (odbytová plocha)                            275 m2

Obchod a sluĹľby                                                   264 m2

Apartmány hotelovĂ©ho typu                                  33

Dokumenty a odkazy

 
Labska zakres do foto 2
Labska zakres do foto 1
Labska vizualizace 1
Labska vizualizace 2
Labska vizualizace 3
Summer 2011
 
 
 
 
Labska zakres do foto 2
 
Labska zakres do foto 1
 
Labska vizualizace 1
 
Labska vizualizace 2
 
Labska vizualizace 3
 
Summer 2011