Kontakt

FORTUNO GROUP a.s.                             najdete nás v nových kancelářích
Chrudimská 1418/2                                    Písecká 5
130 00 Praha 3, Czech rep.                      130 00, Praha 3
www.fortunogroup.cz
info@fortunogroup.cz

Kontakní osoba

Karel Vavroušek, tel.: +420 775 595 465, kvavrousek@fortunogroup.cz

Kontaktujte nás