Fortuno Group

Investiční skupina FORTUNO Group byla založena za účelem investování do vybraných nemovitostních aktiv, jejich správy a případného prodeje v budoucnosti.  Jde o volné sdružení obchodních společností, které sdružuje několik obchodních společností vlastnících již zakoupený majetek - projekty generující stabilizované výnosy anebo majetek v různé fázi developmentu od pozemků, přes rozestavené stavby po již stojící a fungující nemovitosti a několik společností bez majetku, připravených případný obchod uskutečnit.

Lokalita

Lokalita